نشر جهانی آثار هنری، فرهنگی و علمی ایرانی

راهنمای طراحی صفحات داخلی کتاب

جهت نشر جهانی کتاب خود در خارج از کشور و توزیع بین المللی آن از طریق شرکت های معتبر بین المللی می توانید از طریق این صفحه اقدام نمایید. در صورت تمایل به ارائه طراحی صفحات داخلی کتاب خود به صورت شخصی می توانید اطلاعات زیر را دنبال نمایید:

در صورتیکه فایل نوشته های تان را به صورتی غیر از فرمت استاندارد ورد (WORD) تهیه نموده اید و یا می خواهید آنرا شخصا صفحه آرایی نمایید، لطفا با توجه به نکات زیر فایل PDF کتاب خود را برای ما ارسال نمایید:


اندازه یا سایز مورد پذیرش برای چاپ کتاب می تواند یکی از سایز های زیر باشد (اندازه ها به اینچ هستند):

برای کتاب های با صفحات داخلی سیاه سفید:

8×5 ؛ 8×5.25 ؛ 8.5×5.5 ؛ 9×6

و همین طور ابعاد:

7.81×5.06؛ 9.21×6.14 ؛ 9.61×6.69 ؛ 10×7 ؛ 9.69×7.44 ؛ 9.25×7.5 ؛ 10×8 ؛ 11×8.5


برای کتاب های با صفحات داخلی رنگی:

8.5×5.5 ؛ 9×6

و همین طور ابعاد:

9.21×6.14 ؛ 10×7 ؛ 10×8 ؛ 8.5×8.5 ؛ 11×8.5


حداقل حاشیه پیشنهادی صفحات:

تعداد صفحات حاشیه داخلی صفحه حاشیه خارجی صفحه
24 تا 150 0.375 0.25
151 تا 400 0.75 0.25
400 تا 600 0.875 0.25
بیش از 600 1.0 0.25


لطفا در صورت استفاده از تصویر، لطفا آنها را با حداقل کیفیت 300dpi در متن قرار دهید (insert) و در نهایت فایل جلد را تنها در فرمت PDF برای ما ارسال نمایید. لطفا مطمئن شوید که حداکثر سایز جلد 40 مگابایت و حداکثر سایز فایل صفحات داخلی 400 مگابایت باشند.